Sınırlı Sorumlu Şirket – Limited Şirketi [Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)]

Limited şirketi ve girişimci şirketleri en az bir hissedar tarafından kurulur. Girişimci şirket için de Limited Şirketleri Kanunu geçerlidir. Limited şirketi ve girişimci şirketlerin ana sözleşmeleri noter tarafından onaylı olmalıdır. Noter (Danışmanlık ve Bilgilendirme) sözleşmeyi Ticaret Siciline iletir. Limited şirketlerin (GmbH) esas sermayesi 25.000 Euro, girişimci şirketlerin (UG) esas sermayesi ise 1 Euro olmalıdır. Girişimci şirketlerde (UG) kârın yüzde 25’i, 25.000 Euro’luk asgari esas sermayeye ulaşana kadar yasal yedeklere ayrılır. Bu durumda girişimci şirketin (UG) bir limited şirkete (GmbH) dönüştürülmesi mümkündür.